CURS D'INICIACIÓ

us informem que després de la jornada d'acollida, els interessats podran realitzar un curs d’iniciació, de 8 hores de duració, dividit en 4 sessions i de 2 h cadascuna amb un Tècnic que la junta del Club assignarà.


Durant aquest curs, els alumnes obtindran els coneixements bàsics per començar a practicar aquest esport: seguretat, material, tipus d’arc, modalitats…


Finalitzat el curs els alumnes interessats podran associar-se al CACV i obtenir la llicència federativa, que tramitarà el club.

  • Les dates, horaris i preu seran acordades amb el mateix Tècnic.